021-88453224


در بین هزاران قطعه ای که تاکنون تامین کرده ایم جستجو کنید‎
تجهزات دوار، برق و ابزاردقیق، شیرآلات، هیدرولیک و پنوماتیک، ماشین آلات سنگین‎

SB MOTOR

Founded in 1972 SB srl lift motors is speciaized in the production and deveopment of electrical motors for lifts (motor of oleodynamic unit powers) and for industrial use.
MOTOR SB 2.9 KW - Φ14 – Φ82.5 – 3P – 400/690 (10 PCS)

MOTOR SB 2.9 KW - Φ14 – Φ82.5 – 3P – 400/690 (10 PCS)

MOTOR SB 2.9 KW - Φ14 – Φ82.5 – 3P – 400/690 (10 PCS)..

$0.00 Ex Tax: $0.00

SB MOTOR 11 KW – Φ19 – Φ155 – 3P – 400/690

SB MOTOR 11 KW – Φ19 – Φ155 – 3P – 400/690

MOTOR SB 11 KW – Φ19 – Φ155 – 3P – 400/690..

$0.00 Ex Tax: $0.00

SB MOTOR 12.5 KW – Φ19 – Φ155 – 3P – 400/690

SB MOTOR 12.5 KW – Φ19 – Φ155 – 3P – 400/690

MOTOR SB 12.5 KW – Φ19 – Φ155 – 3P – 400/690..

$0.00 Ex Tax: $0.00

SB MOTOR 14.7 KW – Φ19 – Φ155 – 3P – 400/690

SB MOTOR 14.7 KW – Φ19 – Φ155 – 3P – 400/690

MOTOR SB 14.7 KW – Φ19 – Φ155 – 3P – 400/690 ..

$0.00 Ex Tax: $0.00

SB MOTOR 18.4 KW – Φ32 – Φ220 – 3P – 400/690

SB MOTOR 18.4 KW – Φ32 – Φ220 – 3P – 400/690

MOTOR SB 18.4 KW – Φ32 – Φ220 – 3P – 400/690..

$0.00 Ex Tax: $0.00

SB MOTOR 2.9 KW – Φ19 – Φ155 – 1P – 230 V – 1400 rpm

SB MOTOR 2.9 KW – Φ19 – Φ155 – 1P – 230 V – 1400 rpm

MOTOR SB 2.9 KW – Φ19 – Φ155 – 1P – 230 V – 1400 rpm..

$0.00 Ex Tax: $0.00

SB MOTOR 7.7 KW – Φ19 – Φ155 – 3P – 400/690

SB MOTOR 7.7 KW – Φ19 – Φ155 – 3P – 400/690

MOTOR SB 7.7 KW – Φ19 – Φ155 – 3P – 400/690 ..

$0.00 Ex Tax: $0.00

SB MOTOR MOTOR SB 3.3 KW – Φ19 – Φ155 – 3P – 400/690

SB MOTOR MOTOR SB 3.3 KW – Φ19 – Φ155 – 3P – 400/690

MOTOR SB 3.3 KW – Φ19 – Φ155 – 3P – 400/690..

$0.00 Ex Tax: $0.00

SB MOTOR SB 2.9 KW - Φ14 – Φ82.5 – 1P – 230

SB MOTOR SB 2.9 KW - Φ14 – Φ82.5 – 1P – 230

SB MOTORMOTOR SB 2.9 KW - Φ14 – Φ82.5 – 1P – 230 V..

$0.00 Ex Tax: $0.00

Showing 1 to 9 of 9 (1 Pages)